23. augusta 2010

Obsah / Frankovia, Moravania a Maďari

Frankovia, Moravania a Maďari

Boj o stredný Dunaj, 788-907

Charles R. Bowlus

University of Pennsylvania Press
Philadelphia

Venované Barbare

Copyright © 1995 University of Pennsylvania Press
Všetky práva vyhradené.
Vydané v Spojených štátoch amerických

Library of Congress Cataloging-in-Publicaton Data
Bowlus, Charles R.
 Franks, Moravians, and Magyars: struggle for the Middle
Danube, 788-907 / Charles R. Bowlus.
  p.cm. - (Middle Ages series)
 obsahuje zoznam použitej literatúry a index.
 ISBN 0-8122-3276-3
 I.Central Europe - History. I.Title. II.Series.
DAW1046.B69 1944
943-dc20                     94-33236
                          CIP

Obsah


 1. Zoznam máp a grafov
 2. Predslov
 1. Hypotézy a metodológie
  1. Úvod
  2. Karpatská kotlina
  3. Geografická poloha Moravy
  4. Vojenstvo Karolovcov (Karolíngovcov)
  5. Geografické súvislosti
  6. Logistika
  7. Metodológia
  8. Záver
 2. Bavorské vojvodstvo
 3. Dobytie juhovýchodu, 791-826
  1. Úvod
  2. Avarské vojny
  3. Ľudovítova vzbura
  4. Prví velitelia pohraničných území (mariek), 788-826
  5. Geografické súvislosti
  6. Záver
 4. Reorganizácia pohraničných území
  1. Úvod
  2. Útok Bulharov
  3. Reorganizácia Karantánie
  4. Vládcovia pohraničných území
  5. Slovanskí správcovia: Pribina a Rastislav
  6. Záver
 5. Pohraničné vzbury a moravské vojny, cca. 850-864
  1. Úvod
  2. Prvá výprava proti Rastislavovi
  3. Karolmanova vzbura
  4. Výprava v roku 863
  5. Písomné dôkazy
  6. Výprava v roku 864
  7. Záver
 6. Kritická dekáda, 865-874
  1. Úvod
  2. Tlak na juhovýchod
  3. Provincia svätého Andronicusa
  4. Proces a uväznenie Metoda
  5. Pohroma Frankov
  6. Záver
 7. Expanzia Svätoplukového kniežatstva, 874-885
  1. Úvod
  2. Svätopluk, južní Slovania a pápežstvo
  3. Karolovská správa pohraničných území, 874-881
  4. Wilhelminer Fehde, 882-884
 8. Arnulf a Svätopluk, 887-892
  1. Úvod
  2. Arnulfova raná vláda
  3. Výprava v roku 892
  4. Viac písomných dôkazov
  5. Záver
 9. Víťazstvo Maďarov, 892-907
  1. Úvod
  2. Prvé zmienky o Maďaroch
  3. Maďari, 892-896
  4. Útok na Moravu
  5. Znovuobjavenie sa Maďarov
  6. Bavorské opevnenia
  7. Maďari v Itálii
  8. Dobytie územia na severe Dunaja Maďarmi
  9. Maďarské víťazstvo v roku 907
  10. Záver
 10. Spoločenstvo v pohraničí na sklonku vlády Karolovcov
  1. Úvod
  2. Wilhelmovci
  3. Markgróf Engildeo
  4. Ministerialis Heimo a jeho príbuzní
  5. Svätopluk a Mojmír
  6. Aribonen
  7. Walpot Hartwig
  8. Sighardingovci
  9. Liutpoldovci
  10. Záver
 1. Dôsledok
 1. Dodatok 1. Wilhelminer Fehde
 2. Dodatok 2. List arcibiskupa Teotmára a spol.
 3. Zoznam skratiek
 4. Poznámky
 5. Zoznam použitek literatúry
 6. Index

Menovky: , , ,

2 komentárov:

O 5. decembra 2010, 16:36 , Blogger Teuvo Vehkalahti povedal(a)...

Näin blogien välityksellä on hieno tutustua toisten maiden kultuurin ja ihmisiin. Tule sinäkin katsomaan Teuvon kuvat blogi ja kerro myös kaikille sinun ystävillesi miksi kannattaa käydä katsomassa Teuvon kuvat blogi. Samalla saadaan teidän maanne lippu nousemaan korkeammalle minun blogissa. Jouluterveisin Teuvo Vehkalahti Finland.

 
O 1. mája 2013, 21:53 , Anonymous Anonymný povedal(a)...

Bowlus za 7 rokom preskumal vsetko co Boba pisal a vyjadri sa tak, ze stara Morava je pri Sirmiume, ako to cisar Porphyrogennetos roku 952 napisal v knihe De administrando imperio

 

Zverejnenie komentára

Prihlásiť na odber Zverejniť komentáre [Atom]

<< Domov